oferta1920

Wpłaty prosimy uiszczać przelewem na konto:
Fundacja Sienna, ul. Sienna 68/70, 00-825 Warszawa
Nr 40 1750 0012 0000 0000 3856 5613 (Raiffeisen Bank Polska)
Tytułem: Szkoła Gospel, Imię i Nazwisko

+